Pressmeddelande

Vykort värnar barns säkerhet

Sommarlovet är en härlig tid för barn som bor eller vistas på landet. Det finns massor med spännande saker att se och göra, men här lurar också många faror. I dagarna skickas ett vykort ut till drygt 18 000 LRF-medlemmar med tips på hur man ökar barnens säkerhet på bondgården.

– Varje år omkommer barn i olyckor på lantbruk. Det är både sorgligt och totalt oacceptabelt. Vi vuxna måste ta ansvar för att barnen inte skadas för att de bor eller vistas på en gård, säger Anders Danielson, projektledare för LRFs säkerhetskampanj Säkert Bondförnuft.

Vykortet skickas ut till LRF-medlemmar i åldrarna 25-49 år. Även om alla inte har egna barn, rekommenderas alla som har barn som kommer på besök till gården att tänka igenom vilka risker som finns.
Allt på gården går dock inte att skydda eller låsa in, till exempel upplag av storbalar och handelsgödsel. Där ska det vara förbjudet för barnen att vistas. Barn ska heller inte vara ensamma i djurstallar eller i silon.

– Men kom ihåg att regler lätt glöms bort när barnen leker. Barnens kompisar har heller inte samma kunskaper som de egna barnen om vad som kan vara farligt på gården, påminner Anders Danielson.


Här är några tips på vad man kan tänka på kring de vanligaste olycksriskerna:

Traktorer
Vid de flesta allvarliga barnolyckor är traktorer inblandade. Barnen blir påkörda, påbackade eller ramlar ur traktorn och blir överkörda. Ta aldrig med barnen i traktorn om de inte sitter väl fastspända på eget säte. Det är förbjudet att åka i traktorskopan – både för barn och vuxna.


Hästar
Många olyckor bland barn och ungdomar på landet sker i samband med ridning. Försäkra dig om att barnet har tillräckliga kunskaper för att sköta om och rida en häst. På ridskolan kan barnet få den grundutbildning som behövs. Se till att utrustningen är väl anpassad för både hästen och barnet.


Gödselbrunnar
Brunnar kan snabbt förvandlas till dödsfällor. Staketet runt gödsel- och urinbrunnar ska vara helt och minst 1,2 meter högt, även när marken är snötäckt. Kolla även de andra brunnarna på gården.


För mer information, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77

eller

Anders Danielson, projektledare Säkert Bondförnuft
tel: 08-787 51 85, e-post: anders.danielson@jti.se
Ulrika Wahlberg, kommunikatör Säkert Bondförnuft
tel: 010-516 69 25, e-post: ulrika.wahlberg@jti.se


Säkert Bondförnuft är en riksomfattande kampanj med målet att genom information och utbildning halvera antalet olyckor i lantbruket till år 2013. Säkert Bondförnuft har utbildat 150 handledare som erbjuder gårdsbesök för att lantbrukare ska få hjälp att se över sin och familjens säkerhet på gården. Kampanjen anordnar också kurser och gårdsvandringar med barnens säkerhet i fokus. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan LRF, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI), och finansieras av Jordbruksverket genom Landsbygdsprogrammet.

Vykortets framsida (410 kb, pdf)

Illustration:
Elna Thorén Dahlstrand.

Ange illustratörens namn vid publicering.

 

 

Bookmark and Share