Pressmeddelande

Nolltolerans mot barnolyckor

Varje år dödas 2-4 barn i olyckor inom lantbruket, och hundratals skadas. Många av olyckorna skulle kunna förhindras om föräldrar och barn blev mer medvetna om riskerna, visar en rapport från JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Nu gör Säkert Bondförnuft år 2010 till Barnsäkerhetens år, med kurserbjudanden och aktiviteter om säkerhet till företag med barn på gården.

– Vi vill uppmärksamma barnens situation på gården och lyfta säkerhetsfrågorna till en ny nivå. Barn ska inte behöva dö för att de bor eller vistas på ett jordbruk, säger Säkert Bondförnufts projektledare Anders Danielson.

Hästar och maskiner är inblandade i nästan hälften av alla barnolyckor i lantbruket. JTI:s rapport, som bygger på uppgifter ur LRF Försäkrings arkiv, visar också att olyckorna ökar med barnens ålder, och att de flesta olyckor sker på våren och sommaren.

– Att olyckorna ökar med åldern beror troligtvis på att äldre barn oftare deltar i arbetet på gården och har mer riskfyllda arbetsuppgifter, säger Cecilia Lindahl, forskare vid JTI.
På våren och sommaren är många barn lediga och hjälper till på gården under arbetsintensiva perioder vid sådd och skörd.

Säkert Bondförnuft är ett projekt som drivs av LRF i samarbete med JTI och Sveriges Lantbruksuniversitet. Projektet ska under år 2010 göra en särskild satsning för att förbättra barnens säkerhet på gården, genom att uppmärksamma barnen i sina aktiviteter, gårdsvandringar och kurser. Syftet är att få igång samtal mellan barn och vuxna verksamma i lantbruket.

– Nolltolerans mot barnolyckor är ett måste. Det kan inte vara OK att barn skadas bara för att deras föräldrar har ett visst yrke. Lantbruket är unikt eftersom det inte bara är en arbetsplats utan även ett hem. Det ställer speciella krav på närmiljön. Har man barn på gården är det nödvändigt att samtala om säkerhet och se över sin gårds säkerhet kontinuerligt, säger Anders Danielson.

En bidragande orsak till de olyckor som drabbar barn i lantbruket kan vara okunskap och stress. Många gånger skulle de enkelt kunna förhindras.

– För att göra gården säkrare, krävs medvetenhet och insikt om riskerna, därför är Säkert Bondförnufts barnsäkerhetssatsning bra, säger Cecilia Lindahl.

Läs mer om barnsäkerhet på www.sakertbondfornuft.se

Rapporten Barnolycksfall i lantbruket har nr 390 i JTI:s serie Lantbruk&Industri. Den kan laddas ner från JTI:s webbplats, eller beställas hos JTI:s publikationsservice, tel 018-67 11 00.
Läs JTI:s rapport om barnolycksfall i lantbruket

För mer information:
Anders Danielson,
Säkert Bondförnuft, tel 08-787 51 85 alt.
070-622 20 87, anders.danielson@jti.se
Cecilia Lindahl, JTI, tel 010-516 69 38, cecilia.lindahl@jti.se

Presskontakt:
Ulrika Wahlberg,
Säkert Bondförnuft, tel 010-516 69 25, ulrika.wahlberg@jti.se
Carina Johansson, JTI,tel 010-516 69 28, carina.johansson@jti.se

Bookmark and Share