Regionala kontaktpersoner LRF

Här hittar du kontaktuppgifter till våra regionala kontaktpersoner på LRF-kontoren. De kan svara på frågor om Säkert Bondförnuft i just ditt län.


Blekinge, Kalmar, Kronoberg
Ann-Cathrine Carlsson
LRF Sydost
Tel. 0470-70 36 54
Mobil. 070-329 25 64
ann-cathrine.carlsson@lrf.se

Dalarna och Gävleborg
Lotta Zetterlund
LRF Dalarna
Mobil. 070-342 42 35
lotta.zetterlund@lrf.se

Gotland
Jan Ekdahl
LRF Gotland
Tel. 0498-20 67 94
jan.ekdahl@lrf.se

Halland
Henrik Arneson
LRF Halland
Mobil. 070-956 46 50
henrik.arneson@lrf.se

Jämtland
Lena Pettersson
Tel: 063-55 10 84
lena.pettersson@lrf.se

Jönköping
Anders Råsberg
LRF Jönköping
Tel. 036-34 62 01
anders.rasberg@lrf.se

Värmland och Västra götaland
Lotta Bäckberg
LRF Västra Sverige
Tel. 070-323 39 16
lotta.backberg@lrf.se 

Skåne
Jan Hultgren
LRF Skåne
Tel. 0413-55 90 08
Mobil. 070-756 50 11
jan.hultgren@lrf.se

Södermanland, Örebro, Östergötland
Anna Åman Sigbjörnsson
LRF Östergötland, Örebro, Södermanland
Tel. 011-19 45 32
anna.aman@lrf.se

Västernorrland
Susanne Öberg
LRF Västernorrland
0612-77 18 06
susanne.oberg@lrf.se

Västerbotten
Gunnar Forsgren
LRF Västerbotten
Tel. 090-10 80 30
gunnar.forsgren@lrf.se

Norrbotten
Marianne Aava
LRF Norrbotten 
0920-23 77 32
marianne.aava@lrf.se

Uppland, Stockholm Västmanland
Lisa Ehde
LRF Mälardalen
0171-41 76 33
lisa.ehde@lrf.se

 

 

 

Bookmark and Share