Risker i lantbruket

Som lantbrukare har du ett av Sveriges mest riskfyllda arbeten. Och det är inte bara du som lever farligt på gården – många olyckor drabbar också barn till lantbrukare. Även äldre personer som bor och arbetar på gårdar runt om i Sverige löper en förhöjd risk för skador.

Risken för att du ska drabbas av en olyckshändelse är flera gånger högre än om du hade arbetat inom till exempel byggbranschen. Olyckor händer inte bara andra. De kan drabba alla, när som helst. Därför har Säkert Bondförnuft gårdens säkerhet i fokus.

Här intill kan du läsa om speciellt riskfyllda områden och förslag på åtgärder som kan minska dem.

Statistik från LRF Försäkring för år 2005 visar att de flesta olyckorna sker i skogen (24 %) och i samband med djurhantering (20 %).

 

Bookmark and Share