Samarbetspartners

Många hade insett att något måste göras åt de höga olyckstalen inom jord- och skogsbruket och därför pågår nu en rad olika satsningar inom området för motverka olyckorna. Säkert Bondförnuft samarbetar med flera olika aktörer. 

Projekt Säkert Bondförnuft var ett samarbetsprojekt under åren 2009-2013 mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik samt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Projektet finansierades av Jordbruksverket genom Landsbygds-programmet. Fr.o.m. 1 januari 2014 har LRF övertagit hela ansvaret för kampanjen.

Även Arbetsmiljöverket, Kommunal och Skogs- och lantarbets-givareförbundet (SLA) har de senaste åren gjort insatser för att förbättra arbetsmiljön inom lantbruket.


Projektets aktörer

     
 

Finansiering 

 

 

Övriga samarbetspartners

 


 

 

 


  

Bookmark and Share