Skog & ved

Arbete i skogen och vedhantering är arbetsmoment där 5-10 personer omkommer och tusentals skadas varje år. Det är vanligt att lantbrukare med skog ger sig ut ensamma, vilket är en av de största riskerna. Det är då extra viktigt att skyddsutrustning och kommunikationshjälpmedel är i bra skick och är lättillgängliga.

Är man ensam i skogen uppstår vissa typer av risker. Jobbar man i team blir det bättre i vissa avseenden, men samtidigt tillstöter nya problem att ta hänsyn till. I båda fallen är det viktigt med en fungerande kommunikation. Om något händer kan följderna lindras om du kan tillkalla hjälp. Glöm inte att ha lämnat uppgifter om var du tänker befinna dig under arbetspasset.

Motormanuell fällning är farligt! Och den går inte att göra helt säker. Därför är det upp till var och en att bestämma sig för att aldrig ta några genvägar. Varje träd, varje situation, måste utvärderas och sedan hanteras på ett metodiskt sätt. Det gäller de ”lätta” träden likväl som de besvärliga.

Det är inte motorsågen som är det farliga, utan själva trädet. Man blir slagen eller ihjälklämd av trädet. I de flesta fall när trädet fälls hamnar det på ett annat träd och sedan försöker man få ner det på ett olämpligt sätt. Helst ska traktor och vinsch användas. Men en del ger sig på det träd som det andra hänger på, eller försöker fälla ett annat träd på det hängande trädet. Om stammen slår upp blir man blir krossad.

Vinschning innebär risker för att vajern släpper eller går av. Ett tips är att med hjälp av ett träd få vajern att inte spännas precis rakt mot skogshuggaren. Det är viktigt att vagnen står stadigt och att man står på rätt sida om vagnen ifall att den skulle välta vid invinschning. Det är också viktigt att de hydraulslangar som eventuellt är indragna in i hytten är skyddade.

Riskerna för olycksfall är också stora vid vedhantering, såsom klyvning av veden. Hydrauliska vedklyvar orsakar flera olycksfall varje år, där framförallt fingrar skadas.


Vänd dig till Säker Skog om du vill
veta mer om motorsågskörkortet
eller säkerhetsarbete i skogen.

Till Säker Skogs hemsida


Faktablad

Säker vedhantering (1044 kb, pdf)


Läs mer

Information från Arbetsmiljöverket
Minimikrav för upparbetning av stormfälld skog   

Bookmark and Share