Sjukdom och arbetsskada

Skulle oturen vara framme och man skadar sig i sitt arbete måste man anmäla det till Försäkringskassan. Detta är viktigt för att man ska kunna få rätt till sjukvårdsersättning, sjukpenning eller sjuklön enligt arbetsskadeförsäkringen.

Har olyckan orsakat dödsfall eller svårare personskador är du skydlig att anmäla det inträffade till Arbesmiljöverket utan dröjesmål, inom 24 timmar. Om du har anställd personal är du som arbetsgivare skyldig att anmäla även allvarliga tillbud, tillfällen när det var nära men ingen kom till skada. 

Varför ska jag anmäla arbetsolyckan?
Att få en skada klassad som arbetsskada och bli berättigad till livränta eller annan ersättning har blivit svårare. Kan du dock styrka att du tidigare råkat ut för en liknande skada är möjligheterna betydligt bättre. Det är därför viktigt att alla arbetsskador anmäls till Försäkringskassan.

Anmälan ska göras även i de fall skadans omfattning eventuellt kan leda till sveda och värk. På Försäkringskassans hemsida kan du ladda ner den blankett som ska skickas in om man råkat ut för en arbetsskada.

Sjukanmälan

Om du blir förkyld, eller blir sjuk på annat sätt, kan du som egenföretagare anmäla det via Försäkringskassans självbetjäning på telefonnummer: 020-524 524

Du kan även anmälan sjukdom direkt på Försäkringskassans hemsida.

 

Länkar

Anmälarbetsskada.se
Webbplatsen www.anmalarbetsskada.se är ett samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Här kan du lämna in en anmälan om allvarliga olyckor, allvarliga tillbud och arbetsskada till båda myndigheterna på samma gång.


Arbetsmiljöverket nås på 08-730 90 00 eller via www.av.se

Direktlänk arbetsskador

Försäkringskassan nås på 0771-524 524 (kundcenter för privatpersoner) eller 0771-17 90 00 (kundcenter för arbetsgivare)

Mer information på hemsidan www.fk.se

Direktlänk anmälan och ansökan  

Bookmark and Share