Företagshälsovård

Att ansluta sig själv och sina anställda till en företagshälsovård är en god investering för företaget, framtiden och inte minst den egna hälsan.

SLA:s arbetsmiljöutvecklare kan ge råd om vilka Företagshälsor som finns på din ort och vad du bör kräva som kund till någon av dessa.  


Krav på en bra företagshälsovård för lantbruket

Här kan du se vad LRF tycker att en bra företagshälsovård för de gröna näringarna skall erbjuda.

Baspaket
Hälsoundersökning vart annat år med provtagningar och samtal med företagssköterska. Gratis telefonrådgivning. Vid behov ingår ett uppföljningsbesök hos läkare eller sjukgymnast. Besök av skyddsingenjör/Arbetsmiljöutvecklare bör erbjudas vart 4:e år.

Tilläggstjänster
För insatser utöver grundpaketet kan som exempel och vid behov följande tilläggstjänster tillhandahållas. Företagsläkare, sjukgymnast, samtalshjälp, friskvårdstjänster och skyddsingenjör/ arbetsmiljöutvecklare. Rådgivning om rehabilitering och arbetshjälpmedel. 

 

Om företagshälsovård på LRF:s hemsida


 

Bookmark and Share