Första hjälpen – LABC

Första hjälpen ska alltid ses som en första livsuppehållande åtgärd i väntan på kvalificerad hjälp, som begärs på nödnummer 112.

Använd dig av minnesregeln LABC för att hjälpa till vid en olycka i väntan på ambulans och räddningstjänsten.   

Livsfarligt läge
Flytta den skadade personen om den befinner sig på en farlig plats, till exempel om det brinner eller är risk elstötar eller explosion. Stäng av maskiner som är igång nära olycksplatsen och flytta den skadade bort från djuren.

Andning
Kontrollera andningen och pulsen. Om personen inte andras - påbörja omgående hjärt-lungräddning i väntan på ambulansen. Om personen andas men ändå är medvetslös kontrollerar du att  ingenting täpper till luftvägarna och lägger den skadade i stabilt sidoläge.
Läs mer på: www.1177.se

Blödning
Stoppa en eventuell blödning med ett tryckförband. Försök stoppa blodtillförseln vid stora blödningar med en halsduk, skärp eller liknande. Lägg benen i högläge.  
Läs mer på: www.1177.se

Chock eller cirkulationssvikt 
Medicinsk chock är ett livshotande tillstånd som till exempel kan drabba en person som blöder mycket. Medicinsk chock kan vara ett tecken på att en person som har varit med om en olycka har inre blödningar. 

Tecken på chock kan vara snabb och svag puls och snabb och ytlig andning. Personen kan bli kallsvettig, orolig, rastlös och törstig. Då kroppen syresätter sig dåligt ser man att läpparna blir blå.

Behandla en person som du misstänker kan ha drabbats av chock på ett varsamt sätt och försök hålla denne varm och lugn. Placera, om det är möjligt, en filt under den skadade för att hindra avkylning från marken. Lägg också en filt eller jacka över den skadade. Ge inte personen någonting att dricka - även om denne är törstig!
Läs mer på: www.1177.se 

 

Gå en första hjälpen-utbildning

Hur lång tid tar det för räddningstjänsten att komma fram till dig? Att ha kunskaper i första hjälpen och HLR kan vara livsviktigt när en olycka inträffar.

Varför inte boka en gemensam kurs med lokalavdelningen? Se till att så många som möjligt från gården följer med - även make/maka, anställda och ungdomar. Första hjälpen-utbildningar ges av bland annat Röda Korset och Civilförsvaret .


Första hjälpen-app 

Röda Korsets
första hjälpen-app 


Viktigt!

Det är bra om någon på gården har kunskaper i hjärt-lungräddning (HLR).

På gården och i traktorn ska det alltid finnas första förbandstavlor och första förbandskuddar utplacerade.

Se även till att det finns ögondusch i närheten när du arbetar med kemikalier (en enkel produkt finns bl.a. på Apoteket).

Bookmark and Share