Att larma 112

När man tvingas larma SOS Alarm är det oftast för att någonting dramatiskt har hänt och det kan vara svårt att tänka rationellt i en sådan situation. Det finns ändå några saker som man alltid ska uppge för SOS-operatören när man ringer. Rätt information gör att rätt insatser kan sättas in.

112 ringer du för att akut komma i kontakt med ambulans, brandkår, polis, giftinformation, jourhavande präst, sjöräddning och fjällräddning.

Då du larmar 112, tänk på att uppge följande:

  • Ditt namn

  • Varifrån du ringer

  • Typ av olycka

  • Antal skadade personer

  • Typ av skada eller besvär

 

 

Viktiga nummer för mindre
akuta situationer:

Sjukvårdsrådgivning: 1177 

Giftinformationscentralen
(icke akuta ärenden): 08-331231

Polisen (icke-akuta händelser): 114 14

Informationsnummer
vid olyckor och kriser
: 113 13

Bookmark and Share