Gårdens krisplan

Syftet med en krisplan är att veta hur man ska agera i en nödsituation. Det är viktigt att tänka igenom vad man ska säga till larmcentralen vid en olycka och hur man ska agera vid en brand.


På lämpliga ställen på gården ska det finnas anslag med uppgifter om:

  • Var utrustning för första hjälpen finns

  • Vilka personer som kan ge första hjälpen

  • Telefonnummer till gårdens ägare 

  • Adress och om det behövs färdbeskrivning till gården,
    GPS-koordinater  

 

Viktiga telefonnummer

I en nödsituation kan det vara svårt att tänka rationellt och komma ihåg namnen på personer du behöver komma i kontakt med. Ta dig några minuter och tänk igenom vilka telefonnummer som kan vara bra att ha till hands. Det kan t.ex vara till vetrinären eller LRF:s omsorgsgrupp.

Har du anställd personal är det extra viktigt att du har uppgifter till någon anhörig som du kontakta vid olycka eller akut sjukdom.

Förvara telefonlistan lättillgängligt på t.ex. anslagstavlan eller gårdskontoret.

 

Ensamarbete

För dig som arbetar ensam på gården eller skogen är det extra viktigt att tänka igenom vilka krissituationer som kan uppstå och hur du ska göra för att få hjälp. Se till att alltid ha en laddad mobiltelefon med dig och kontrollera vilken operatör som ger bäst täckning där du bor. Lägg in grannarnas nummer i kontaktlistan, speciellt om räddningstjänsten har lång väg till dig.

Se till att ha en person med på gården om du är medveten om att dagen innehåller riskfyllda moment eller om du har en känd sjukdomsbild. Går inte det - se till att stämma av med en anhörig någon gång under dagen. T.ex. kan du bestämma med din make/maka/barn att ni ska höras på telefon på lunchen och om du inte ringer åker den personen ut till gården och ser att allt står rätt till.

Krisplan

Krisplan (50 kb, pdf)


Viktiga telefonnummer

Skriv ut och fyll i för hand
Viktiga telefonnummer (32 kb, pdf)

Som Word-dokument
Viktiga telefonnummer (18 kb, docx)
Viktiga telefonnummer (26 kb, doc)


Läs mer

Första hjälpen och krisstöd

Bookmark and Share