Systematiskt arbetsmiljöarbete

Som företagare måste man inse att man själv äger arbetsmiljöfrågorna och att det bara är genom egna insatser som bestående förbättringar kan åstadkommas så att gården blir en säkrare arbetsplats.

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man regelbundet kontrollerar sin arbetsmiljö. Det är en vedertagen modell som tillämpas inom hela näringslivet. Den finns också reglerad i lagstiftningen genom att företag med anställda skall ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Modellen passar dock lika bra för det lilla företaget utan anställda.

Så här gör man:

  • Gör en riskanalys d.v.s. en genomgång av arbetsplatsen för att hitta olycksriskerna. Använd gärna de färdiga checklistorna som stöd vid riskanalysen.

  • Notera vad som skall åtgärdas i en handlingsplan.

  • Värdera risken, d.v.s. bedöm hur allvarlig den är, och vad som måste åtgärdas omedelbart.

  • Åtgärda riskerna. 

  • Följ upp att åtgärden är utförd.


Läs mer under Gårdens handlingsplan.

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete  

Bookmark and Share