Psykosocial arbetsmiljö

Den tekniska utvecklingen har gjort att många arbetsmoment inom jord- och skogsbruk är mindre fysiskt ansträngande. Samtidigt har de psykiska påfrestningarna ökat.

Att känna sig värdefull och att ha en god självkänsla betyder mycket för välbefinnandet och hälsan. Kraven på att vara effektiv och den ökade administrativa delen i arbetet ställer fler och andra krav på den enskilde företagaren.

Relationsproblem och familjebekymmer är inte heller något som man som lantbrukare är förskonad från. En skilsmässa är tillräckligt jobbig i sig. Innebär den också att gården, som kanske gått i många släktled, blir hotad, kan traumat bli stort.

De flesta som drabbas av en kris klarar av att hantera den med hjälp av familj, vänner och kollegor. Den som har svårt att bearbeta och själv ta sig ur krisen kan fastna i den eller hamna i en depression. Då behövs professionell hjälp av psykolog, kurator, präst eller liknande.

 

 Faktablad

Det är viktigt hur du mår! (335 kb, pdf)

 

 

Bookmark and Share