Buller

Ljud som upplevs som icke önskvärda brukar benämnas buller. Om man utsätter sig för kraftigt buller eller långvarig vistelse i bullrig miljö kan innerörats sinnesorgan försämras och man får en bestående hörselnedsättning eller hörselskada.

Lantbrukets buller kan bestå av både höga och låga ljudnivåer vilket gör det svårt att uppskatta hur stor bullerdosen blir varje dag. Alla typer av lantbruk har arbetsmoment som innebär en exponering av buller, men det är maskiner av olika slag som utgör den största risken. Däremot kan även djur, framför allt grisar, låta en del. Grisskrik kan uppnå ljudnivåer högre än 90 dB.

Exempel på olika ljudkällor och hur mycket de kan låta:

  • Vinkelslip 120 dB
  • Motorsåg 115 dB
  • Spannmålskross 100 dB
  • Slaktsvinsutfodring 100 dB
  • Fläktbuller 80-100 dB
  • Normalt tal 60 dB
  • Dämpat tal 40 dB

Kör man en vinkelslip i 15 sekunder motsvarar det att vistas 8 timmar i 85 dB.

 

 Läs mer

Buller och hörselskydd


Bookmark and Share