Belastningsskador

Belastningsskador representerar de vanligaste hälsoproblemen bland lantbrukare. Man utför ofta tunga lyft på fel sätt och tar i mer än vad man egentligen orkar.

Traktorkörning ökar risken för belastningsskador, framför allt vid vriden sittställning. Ben, muskler, senor, leder, perifera blodkärl och nerver påverkas negativt av vibrationer och skakningar, vilket ökar skadeeffekten av belastningsskadorna.

Det är fler lantbrukare som söker läkare för besvär med handleder (kvinnor) och rygg (män) än i andra yrkesgrupper. Besvär i höfter och knäleder är vanligast bland dem som jobbar med mjölkproduktion.

 

Läs mer

Belastningsskador - Nej tack! 

Bookmark and Share