Gårdsverkstad

I arbeten med att reparera och serva lantbruksmaskiner inträffar årligen många typer av tillbud och olyckor. Varje år skadas ett antal personer mer eller mindre allvarligt och dödsolyckor är inte heller ovanliga.

Uppallning
En pallbock skall vara märkt med högsta tillåtna belastning i kg. Den måste också vara CE-märkt. Märk upp dina bockar så att du inte tar fel, nya maskiner och redskap blir tyngre och tyngre och det är inte säkert att dina gamla pallbockar klarar hur stor belastning som helst. Försäkra dig om att pallbockarna står plant och inte kommer att sjunka när de belastas.

Vid reparationsarbeten där man måste palla upp en maskin eller en traktor är det mycket viktigt att underlaget är plant och stadigt. Den vanligaste olyckan är när maskinen plötsligt kommer i rörelse på grund av att pallbockarna inte står stadigt eller att de sjunker ned i marken. En arbetsplats med gjutet golv är naturligtvis säkrast, men en väl packad hårdgjord grusad yta fungerar också, var vaksam så att den inte har underminerats av nederbörd.

Elsäkerhet
Använd alltid jordfelsbrytare när du jobbar med handburna maskiner och sladdlampor. Många tråkiga olyckor har inträffat där skarvsladdar under reparationsarbetet har kommit i kläm och isoleringen har brutits, varvid maskiner och har redskap blivit strömförande.

Verktyg
Alla som jobbar med reparationer vet hur vikigt det är att ha bra verktyg. Slitna grejer gör att man slinter, gör sig illa och blir irriterad – då kan det lätt hända en större olycka. Skaffa bästa kvalitet på de fasta nycklar i de dimensioner som du använder ofta, det är en bra investering. Udda storlekar som används sällan slits inte heller så mycket, där kan man ha enklare kvalitet.

Traktordäck
Varje pumpat däck är en ansenlig energibehållare som kan sprängas och orsaka otäcka olyckor. Mycket allvarliga olyckor har också inträffat när däck har exploderat under pumpning.

 • Pumpa alltid med ett skyddsavstånd och stå aldrig vid hjulets sida när du pumpar. Du arbetar säkrare om du står i slitbanas riktning.
 • Använd alltid manometer och en lång luftpåfyllningsslang, skaffa en skarvslang om du inte redan har en.
 • Pumpa till fullt tryck först när däcket sitter monterat, det är säkrare.
 • Lämna aldrig däcken, var kvar och kontrollera att trycket blir det rätta.
 • Vid all pumpning över 150 respektive 300kPa skall skyddad pumpplats eller skyddsanordning (skyddsbur) användas.
 • Svetsarbetet på fälg är ett grannlaga arbete och får endast utföras av fackman.

Dubbelmontagen är i dag så pass stora och tunga att man knappast klarar dem på egen hand. En monteringsvagn är en bra investering som underlättar jobbet med att sätta av och på dubbelmontagen betydligt och gör jobbet säkrare.

Batterier
Många batterier har flugit i luften när man har jobbat för nära med slipmaskinen eller svetsen. Batterier förvaras bäst i ett eget utrymme. Nu finns det bra syrabeständiga laddningsskåp, som gör att man undviker batteriexplosioner.

 • Börja med att kontrollera att batterierna har samma sort spänning. De flesta har 12V men äldre maskiner kan ha 6V och vissa lastbilar 24V.
 • Kontrollera att det urladdade batteriet inte har frusit.
 • Den hjälpande bilen/fordonets motor skall vara i gång.
 • När du kopplar ett batteri, koppla då den röda pluspolen först på det bra batteriet och sedan på röda pluspolen på det batteri som behöver hjälp. Huvudströmbrytaren skall du koppla in på pluspolen.

Oljor skapar allergier – och halkolyckor
Nonchalera aldrig detta med oljor och allergier. Många har plötsligt utan förvarning fått stora bekymmer som har inneburit att man inte har kunnat arbeta vidare. Utsätter man dagligen huden för oljekontakt ökar risken dramatiskt att få eksem och det verkar inte som om den vegetabiliska oljan är skonsammare.

Se till att du verkligen gör dig ren från oljan efter reparationen. Gör också rent spakarna och inne i hytten. Skippa den oljiga trasan och skaffa dig en pappersrulle för engångsbruk istället. Glöm inte att återinfetta huden sedan med en bra hudkräm.
Kläder där oljan trängt in utsätter också huden för ständig kontakt – byt overall.
Utspilld olja på ett betonggolv blir glashal – använd hellre krossat mexispån än sågspån, som ökar brandrisken.

Rök och gaser
Vid svetsning bildas giftig rök och skadliga gaser. Se till att du har god ventilation eller ännu bättre ett punktutsug. Isocyanater ingår i många olika plaster och gummimaterial och frigörs när man slipar eller svetsar på behandlade plåtar o dyl. Isocyanater påverkar luftrören och huden. Vistas man i gas eller damm, som innehåller dessa ämnen, blir luftrörens slemhinnor och ögonen mycket irriterade. Det kan räcka med att utsätta sig en gång för detta för att få bestående allergiska besvär.

Slipdamm från epoxiplast är hälsovådligt, använd punktutsug och om du inte har det, var ute i fria luften och använd andningsskydd. Flytande epoxiharts är mycket allergiframkallande.

Svetsen
Kontrollera regelbundet att slangarna till gassvetsen inte läcker och att backventilerna fungerar som de ska. När det gäller gassvets så är det inte ovanligt med gamla, torra och spruckna slangar.

Svetsa aldrig på rörledningar eller behållare innan de är tömda och rengjorda. Akta dig för oljefat, de är bedrägliga. Måste du ändå göra det, fyll då fatet med vatten.

Jobbar du mycket med svetsning och ibland även hjälper andra skall du gå en kurs i Heta Arbeten. Kontakta ditt länsförbund eller Brandmyndigheten för information om var och när kurserna äger rum.

Skydda ögon och öron
Använd skyddsutrustning även vid korta jobb. Vinkelslipar och tryckluftsstötar är direkt skadliga för hörseln. Skaffa dig ett par bra hörselskydd med visir, det är praktiskt i verkstaden och passar även den som har vanliga glasögon. På det viset glömmer du inte att skydda ögon eller öron när du går från det ena arbetet till det andra.

 

Sammanfattning

 • Det är viktigt att man har skyddsutrustning som man trivs med och använder. Skydd som inte används skyddar dåligt.
 • En tyst maskin är en snäll maskin.
 • Reparera aldrig en maskin som är igång. Just vid sådana arbetsmoment har många tragiska olyckor skett. Varje år fastnar och lemlästas alltför många i maskiner där man ”skulle bara” justera lite grann.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share