Maskiner & redskap

De vanligaste skadorna som är maskinrelaterade är till- och frånkoppling av redskap, vagnar och andra maskiner. I många olyckor är kraftöverföringsaxlar inblandade.

Redskap måste kunna ställas upp på ett säkert sätt för att inte välta eller falla ned på någon. Tillkopplingen blir också ett svårt och farligt moment om inte redskapet har kunnat ställas av på ett kontrollerat sätt. Se till att stödben är hela och att kopplingen görs på så plan mark som möjligt.

Nästan varje år sker tragiska olyckor med barn som ramlar ur traktorn. Det är viktigt att barnen är fastspända i ett bälte, samt att de inte når några reglage.

 

 

Bookmark and Share