Säkert Bondförnuft är avslutat. Men liknande tjänster som gårdsbesök, kurser och gårdsvandringar erbjuds i stället av föreningen ”Säker Arbetsmiljö Sverige” Föreningen arbetar bla på uppdrag v LRF och SLA. För beställning och information, kontakta ”Säker Arbetsmiljö Sverige” 070-985 60 00. http://www.sakerarbetsmiljo.se/
Bookmark and Share