Foder och lagring

Plansilo
När man packar grönfoder i en plansilo med en baklastare eller annan traktor har det hänt många allvarliga olyckor. Tyvärr en del med dödlig utgång. När högen börjar bli stor blir det vingligt! Det skall finnas ett avbärarräcke både i framkant på silon och utefter sidorna. Ha dörrarna stängda på traktorn – välter traktorn så ligger du illa till om du ramlar ur och hamnar under maskinen.

Syra
Syrahantering innebär alltid en risk. Se till att det finns vatten i närheten. Får du syra på dig eller på kläderna, ta genast av dig plaggen och tvätta dig rikligt med vatten. Fortsätter du att jobba med myrsyra på kläderna kan du få många sömnlösa nätter. Syran är bedräglig och letar sig in mot huden, där den om den får vara kvar, skapar djupa brännskador – det känns ordentligt.

Tornsilos
Skall du in i silon, bli inte kvar där! Gaser är förrädiska. Vädra ordentligt – öppna luckorna både över, men viktigast av allt, under dig. Den farliga gasen är nämligen tung och ligger ovanpå grönmassan. Elbrytaren skall var låst när du är uppe i tornet, ta med dig nyckeln upp. Alltför många exempel finns på att det osannolika sker, att uttagaren plötsligt startar när någon befinner sig i tornet. Det blir en mardröm som kan bli svår att komma över.

Storbalar
Storbalar kan verka oskyldiga. De är ofta runda och förefaller mjuka. Men börjar ett upplag att rasa kan det gå riktigt illa. Storbalsupplagen är en förbjuden lekplats. För några år sedan omkom en skolpojke och en annan blev skadad när de hamnade under ett storbalsupplag av fyrkantsbalar som plötsligt rasade. Stapla inte för högt!

Inlastning
Balbanor som hissas högt blir rangliga och instabila och många otäcka olyckor har skett när alltihop har rasat samman. Förankra balbanans och elevatorns överkant. Vid långa balbanor skall det finnas en nödstoppslina, vilket innebär att var du än står utefter banan skall det finnas möjlighet att stoppa bandet.

Höhissar
Här är det som vanligt risker med ibland alltför tunga lass. Lyfter hissen mer än 500 kg skall den besiktigas. Det finns många trista exempel på hissbanor som knäckts eller helt sonika lossnat och rasat ned över både hissaren och allt.


 

Bookmark and Share