Djurhantering

Att hantera djur är alltid förenat med risker. Man kan inte vara säker på hur ett djur ska reagera, de är individer och även ett djur som i vanliga fall är lätthanterligt kan bli skrämt eller av annan anledning reagera annorlunda än normalt.

I genomsnitt inträffar minst ett par dödsolyckor per år vid djurskötsel. Arbetsolyckor vid djurskötsel utgör ca en fjärdedel av det totala antalet olyckorna inom lantbruket. De vanligaste olyckorna är sparkar, trampskador och fallolyckor. Stångningsolyckor är inte så vanliga, men konsekvenserna blir desto värre. De flesta olyckor med djur sker vid lastning, uppbindning eller förflyttning. Mjölkning och behandling av olika slag är också tillfällen där olyckor inträffar.

Arbete med djur innebär också vanligtvis att man utsätter sig för buller, damm och ensidiga arbetsställningar, vilket på sikt kan ge bestående besvär.

Med rätt teknik och genom att använda de kunskaper som finns om djurs beteende och instinkter kan arbetet bli säkrare.

Säkert Bondförnufts annonskampanj med tema säker djurhantering.

Bookmark and Share